SKEN

Aktuality

KMO a LTEC 2018

Dňa 6.8. až 10.8.2018 organizuje Výskumné centrum na Žilinskej univerzite v Žiline prestížnu medzinárodnú konferenciu KMO a LTEC, ktorá je každý rok organizovaná v inom štáte. Minulé roky sa tešili účastníci návštevám krajín ako Čile, Slovinsko, Španielsko, Taiwan, Nemecko a iné. Tento rok sa tešíme vysokej účasti, poctí nás návštevou viac ako 90 účastníkov z celého sveta. Konferencia sa týka rôznych oblastí ako je znalostný manažment, big data ako aj vzdelávacie technológie. Chairmanom konferencie je aj riaditeľ Výskumného centra Branislav Hadzima. Viac o konferencii sa môžete dozvedieť na stránke kmo2018.com ako ltec2018.com.

cal04. 07. 2018

Udelenie titulu „doctor honoris causa“ prof. Ing. Máriovi Guaglianovi

Rektorka Žilinskej univerzity v Žiline, dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., dňa 20. júna 2018 v obradnej sieni Radnice mesta Žilina slávnostne odovzdala atribúty titulu „doctor honoris causa“  prof. Ing. Máriovi Guaglianovi, profesorovi Politecnico di Milano, Taliansko. Pán profesor Mário Guagliano je dlhoročným spolupracovníkom Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline a výraznou mierou prispel k rozvoju Výskumného centra najmä v oblasti výskumu materiálov pre dopravné prostriedky.

cal21. 06. 2018

AMiCE projektové stretnutie

Dňa 4.6.-5.6.2018 sa uskutočnilo na Technickej univerzite v Liberci stretnutie partnerov projektu AMiCE. Jednotliví projektoví partneri predstavili projektové aktivity v oblasti 3D tlače a kruhovej ekonomiky, ktorým sa budú venovať počas implementácie projektu. Malé a stredné výrobné podniky sa môžu čoskoro tešiť na školenia v oblasti využitia 3D tlače vo výrobe. Onedlho bude vybudovaná aj znalostná platforma, kde sa budú môcť výrobné MSP dozvedieť o tom, čo im 3D tlač prinesie a ako ju môžu efektívne využiť a nahradiť časť výroby, kde sa v súčasnosti využívajú menej efektívne výrobné postupy.

cal06. 06. 2018

Černobyľ, Azorské ostrovy, Čína - spoznajte cesty našich výskumníkov

Naši výskumníci sa pravidelne zúčastňujú zaujímavých zahraničných pracovných ciest, na ktorých sa riešia rôzne výskumné úlohy, projektové spolupráce ako aj spolupráce na organizácii medzinárodných konferencií. Aj vďaka šikovnosti našich výskumníkov sme mohli byť súčasťou výskumného tímu, ktorý skúmal Černobyľ a príčiny katastrofy, ktorá otriasla aj Slovenskom. Zaujímavé poznatky a fotografie prezentoval výskumník Libor Trško nielen vedeckej obci, ale aj cestovateľom, ktorých Černobyľská havária zaujíma a chceli sa o nej dozvedieť viac.

Azorské ostrovy sú portugalské súostrovie, ktoré mala možnosť navštíviť výskumníčka Veronika Mešková vďaka Erasmus plus schéme. Priniesla si odtiaľ zaujímavé kontakty, s ktorými bude v budúcnosti riešiť výskumné projekty. Azorské ostrovy momentálne kladú prioritu nielen v oblasti zvyšovania zamestnanosti, ale aj aktívnejšieho zapojenia sa do výskumnej spolupráce. Tešíme sa, čo nám táto spolupráca priniesie do budúcnosti.

Čína je jednou z najväčších krajín sveta čo sa týka rozlohy ako aj počtu obyvateľov. Výskumníčka Anna Závodská mala možnosť zúčastniť sa návštevy tejto krajiny v septembri 2017, kde prezentovala Žilinskú univerzitu pred medzinárodnou vedeckou špičkou. Vďaka tejto návšteve sa podarilo dohodnúť spoluprácu na organizovaní medzinárodnej konferencie KMO a LTEC: kmo2018.com a ltec2018.com. Tieto konferencie sa uskutočnia už toto leto na Žilinskej univerzite.

Čoskoro Vás budeme informovať aj o ďalších úspechoch našich výskumníkov.

cal28. 04. 2018

AIR TRITIA: Na konferencii sa predstavili českí, slovenskí a poľskí odborníci na znečistenie ovzdušia.

Dňa 17/10/2017 sa v sídle  Hlavného banského inštitútu v Katoviciach konala otváracia konferencia projektu. Popri odborníkoch na oblasť znečisťovania ovzdušia sa na nej zúčastnili aj tzv. stakeholderi. Slovensko okrem Žilinskej univerzity reprezentovali zamestnanci mesta Žilina, Odboru starostlivosti o životné prostredie Žilinského samosprávneho kraja a Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Žiline. Jednotliví projektoví partneri predstavili projektové aktivity, ktorým sa budú venovať počas implementácie projektu a tiež problematiku znečistenia ovzdušia. Predstavitelia verejnej správy popísali svoje problémy so znečistením ovzdušia a očakávania ohľadom projektu AIR TRITIA. Viac informácií o projekte nájdete v sekcii Tlačové správy: http://vyskumnecentrum.sk/tlacove_centrum/tlacove_spravy

cal14. 11. 2017