SKEN

Aktuality

AIR TRITIA: Na konferencii sa predstavili českí, slovenskí a poľskí odborníci na znečistenie ovzdušia.

Dňa 17/10/2017 sa v sídle  Hlavného banského inštitútu v Katoviciach konala otváracia konferencia projektu. Popri odborníkoch na oblasť znečisťovania ovzdušia sa na nej zúčastnili aj tzv. stakeholderi. Slovensko okrem Žilinskej univerzity reprezentovali zamestnanci mesta Žilina, Odboru starostlivosti o životné prostredie Žilinského samosprávneho kraja a Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Žiline. Jednotliví projektoví partneri predstavili projektové aktivity, ktorým sa budú venovať počas implementácie projektu a tiež problematiku znečistenia ovzdušia. Predstavitelia verejnej správy popísali svoje problémy so znečistením ovzdušia a očakávania ohľadom projektu AIR TRITIA. Viac informácií o projekte nájdete v sekcii Tlačové správy: http://vyskumnecentrum.sk/tlacove_centrum/tlacove_spravy

cal14. 11. 2017