SKEN

Aktuality

AMiCE projektové stretnutie

Dňa 4.6.-5.6.2018 sa uskutočnilo na Technickej univerzite v Liberci stretnutie partnerov projektu AMiCE. Jednotliví projektoví partneri predstavili projektové aktivity v oblasti 3D tlače a kruhovej ekonomiky, ktorým sa budú venovať počas implementácie projektu. Malé a stredné výrobné podniky sa môžu čoskoro tešiť na školenia v oblasti využitia 3D tlače vo výrobe. Onedlho bude vybudovaná aj znalostná platforma, kde sa budú môcť výrobné MSP dozvedieť o tom, čo im 3D tlač prinesie a ako ju môžu efektívne využiť a nahradiť časť výroby, kde sa v súčasnosti využívajú menej efektívne výrobné postupy.

cal06. 06. 2018