SKEN

Aktuality

Černobyľ, Azorské ostrovy, Čína - spoznajte cesty našich výskumníkov

Naši výskumníci sa pravidelne zúčastňujú zaujímavých zahraničných pracovných ciest, na ktorých sa riešia rôzne výskumné úlohy, projektové spolupráce ako aj spolupráce na organizácii medzinárodných konferencií. Aj vďaka šikovnosti našich výskumníkov sme mohli byť súčasťou výskumného tímu, ktorý skúmal Černobyľ a príčiny katastrofy, ktorá otriasla aj Slovenskom. Zaujímavé poznatky a fotografie prezentoval výskumník Libor Trško nielen vedeckej obci, ale aj cestovateľom, ktorých Černobyľská havária zaujíma a chceli sa o nej dozvedieť viac.

Azorské ostrovy sú portugalské súostrovie, ktoré mala možnosť navštíviť výskumníčka Veronika Mešková vďaka Erasmus plus schéme. Priniesla si odtiaľ zaujímavé kontakty, s ktorými bude v budúcnosti riešiť výskumné projekty. Azorské ostrovy momentálne kladú prioritu nielen v oblasti zvyšovania zamestnanosti, ale aj aktívnejšieho zapojenia sa do výskumnej spolupráce. Tešíme sa, čo nám táto spolupráca priniesie do budúcnosti.

Čína je jednou z najväčších krajín sveta čo sa týka rozlohy ako aj počtu obyvateľov. Výskumníčka Anna Závodská mala možnosť zúčastniť sa návštevy tejto krajiny v septembri 2017, kde prezentovala Žilinskú univerzitu pred medzinárodnou vedeckou špičkou. Vďaka tejto návšteve sa podarilo dohodnúť spoluprácu na organizovaní medzinárodnej konferencie KMO a LTEC: kmo2018.com a ltec2018.com. Tieto konferencie sa uskutočnia už toto leto na Žilinskej univerzite.

Čoskoro Vás budeme informovať aj o ďalších úspechoch našich výskumníkov.

cal28. 04. 2018