SKEN

Aktuality

1. Medzinárodná konferencia UVP TECHNICOM

Zástupcovia VC ŽU sa začiatkom októbra zúčastnili na medzinárodnej konferencii ohľadom modelov fungovania vedeckých parkov a výskumných centier, ktorá sa konala v Košiciach. Cieľom konferencie bolo sprostredkovať skúsenosti z krajín, v ktorých vedecké parky úspešne fungujú a hľadať možnosti transferu úspešných modelov v slovenských podmienkach, výmeniť si skúsenosti a posilniť spoluprácu medzi pripravovanými vedeckými parkami na Slovensku a nastaviť modely udržateľného fungovania v spolupráci so súkromným a verejným sektorom v regióne. Pozvaní prednášajúci sú špičkovými zahraničnými expertmi v oblasti transferu znalostí a technológií, manažéri a vedúci pracovníci pripravovaných vedeckých parkov resp. výskumných centier na Slovensku.