SKEN

Aktuality

POMÁHAME ZNIŽOVAŤ ZNEČISTENIE OVZDUŠIA

Výskumné centrum sa zapojilo do projektu, ktorého cieľom je pomáhať mestám a samosprávam pri znižovaní znečistenia ovzdušia. Vychádza zo základného predpokladu, že znečistenie ovzdušia nepozná štátne hranice. Preto sa na projekte podieľajú subjekty z tzv. Tritia regiónu (Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj, Opolské a Sliezske vojvodstvo). Celkový rozpočet projektu je 2 576 623 EUR a je podporený programom Interreg Central Europe financovaným Európskym fondom pre regionálny rozvoj (ERDF). Implementácia projektu sa začala v júni 2017 a potrvá 3 roky.

Výstupy z neho (informačný a výstražný systém) dodajú mestám a krajom informácie a podklady pre ich strategické rozhodnutia zamerané na zlepšenie kvality ovzdušia. Viac informácií o projekte nájdete v sekcii Tlačové správy: http://vyskumnecentrum.sk/tlacove_centrum/tlacove_spravy.

cal27. 07. 2017