SKEN

Aktuality

Research forum 2016

Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline vás pozýva na 3. ročník odbornej konferencie na tému
VÍZIA FUNGOVANIA PARKOV A CENTIER V NOVOM PROGRAMOVOM OBDOBÍ

Vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia,
s radosťou Vám oznamujem, že aj túto jeseň sa bude konať odborná konferencia „Research Forum 2016“, ktorá sa bude venovať vízii univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v novom programovom
období. Týmto Vás na ňu srdečne pozývam a verím, že spoločne prispejeme k ďalšiemu, tentokrát už tretiemu úspešnému ročníku. Pretože RESEARCH FORUM 2016 nie je len obyčajnou konferenciou, ale je predovšet-
kým priestorom, kde môžeme otvárať nové témy a diskusie ako efektívne a inovatívne viesť a riadiť naše vedecké a výskumné projekty, a ako dlhodobo zabezpečiť udržateľnosť centier výskumu a vývoja, ktoré sú
piliermi našej budúcnosti ako aj symbolom a nástrojom pokroku, spoločenského aj ekonomického napredovania našej krajiny. V rámci podujatia sa opäť môžete tešiť na úspešné projekty, vízie a plány slovenských výskumných pracovísk.

doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD. riaditeľ Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline

Registračné podmienky:

  • Vstup na konferenciu je zdarma pre pozvaných účastníkov. Ubytovanie a občerstvenie zabezpečuje organizátor.
  • Cena pre ostatných účastníkov: 499 € (bez DPH)
  • Registráciu je nutné vykonať do 23. 9. 2016 elektronicky na anna.zavodska@rc.uniza.sk (nutné uviesť meno a priezvisko účastníka a organizáciu).

Viac v priloženom letáku.