SKEN

Aktuality

Seminár: Úvod do teórie Kalmanových filtrov

Vážené dámy, vážení páni. Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline Vás pozýva na seminár "Úvod do teórie Kalmanových filtrov". Seminár pod vedením RNDr. Petra Faba, PhD. sa uskutoční dňa 14.2.2017 od 9:00 do 12:00 v priestoroch Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzitná 1, budova VC (miestnosť bude upresnená podľa počtu účastníkov v deň konania seminára - oznam na recepcii budovy VC).

Obsahom prehľadového seminára je úvod do teórie Kalmanových filtrov určený všetkým záujemcom, ktorí sa vo svojej odbornej praxi stretávajú s praktickými otázkami spracovania stochastických signálov, merania a vyhodnotenia dát.

Účasť na seminári je podmienená vyplnením prihlášky kliknutím na nasledujúci link https://goo.gl/forms/miEu7vWu6KwaZRI42.

Prihlasovanie je potrebné pre zabezpečenie dostatočných priestorových kapacít.

cal08. 02. 2017