SKEN

Aktuality

Udelenie titulu „doctor honoris causa“ prof. Ing. Máriovi Guaglianovi

Rektorka Žilinskej univerzity v Žiline, dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., dňa 20. júna 2018 v obradnej sieni Radnice mesta Žilina slávnostne odovzdala atribúty titulu „doctor honoris causa“  prof. Ing. Máriovi Guaglianovi, profesorovi Politecnico di Milano, Taliansko. Pán profesor Mário Guagliano je dlhoročným spolupracovníkom Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline a výraznou mierou prispel k rozvoju Výskumného centra najmä v oblasti výskumu materiálov pre dopravné prostriedky.

cal21. 06. 2018