SKEN
...Výskum pre ľudí
research

2. Ročník odbornej konferencie organizovanej Výskumným centrom Žilinskej univerzity v Žiline

Termín: 22. - 23. 4. 2015
Miesto: Grand hotel Permon ****, Vysoké Tatry

Viac informácií go