SKEN

Podujatia

2015-01-21

Pozvánka na prezentáciu činnosti Výskumného centra ŽU v Žiline

Téma: Verejná prezentácia činnosti Výskumného centra ŽU v Žiline

Dátum: 6.2.2015, 8:00 - 12:00

Miesto: Aula 6, budova rektorátu ŽU

Výskumníci VC ŽU v krátkosti predstavia, čomu sa aktuálne venujú a aké majú plány v rámci výskumu na rok 2015. 

2014-12-17

Pozvánka na prednášku

Téma: Využitie aplikácie PSE (python &simulator & editor) pri modelovaní a simuláciách vo vede, technike a priemysle

Dátum 28.01.2015

Miesto: Aula 1 (budova rektorátu), Žilinská univerzita v Žiline

Bližšie informácie o téme prednášky: http://www.kiwiki.info/index.php/PySimEd

Potvrdenie účasti: mailom na adresu jozef.matusov@rc.uniza.sk

2014-11-01

Research Forum 2015

2. ročník odbornej konferencie organizovanej Výskumným centrom Žilinskej univerzity v Žiline

Termín: 22. - 23. 4. 2015
Miesto: Grand hotel Permon ****, Vysoké Tatry

Bližšie informácie nájdete na stránke www.researchforum.sk