SKEN

Podujatia

2014-09-11

1. spoločné stretnutie UVp a VC

V dňoch 11. – 12. septembra tohto roku sa vo Wellness Hotel Chopok v Demänovskej doline uskutočnilo 1. spoločné pracovné stretnutie zástupcov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier. Ústrednou témou podujatia, ktoré v nadväznosti na  konferenciu Research Forum 2014 usporiadalo Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline, boli „Aktuálne otázky riadenia a administrácie projektov“ a zúčastnilo sa ho 24 účastníkov z 8 vedeckých parkov a výskumných centier z celého Slovenska. O čom sa rokovalo a aké výsledky rokovania priniesli priblížil vo svojich odpovediach doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD., gestor podujatia a riaditeľ Výskumného centra ŽUŽ.