SKEN

Podujatia

2014-03-30

Research Forum 2014

Téma: Štrukturálna pomoc EÚ pre výskum a inovácie - efekty, príležitosti a riziká

Dátum: 9.-11.4.2014

Miesto konania: Grand hotel Bellevue, Vysoké Tatry