SKEN

Podujatia

2014-06-15

Workshop regionálneho centra

Začiatkom júna sa v priestoroch hlavnej budovy Žilinskej univerzity konal workshop zameraný na prezentáciu možností využitia 3D skenerov nielen v oblasti stavebníctva ale aj archeológie a digitalizácie kultúrnych pamiatok. Workshopu sa zúčastnili zástupcovia praxe až z 19 firiem, ktorým bolo predstavených niekoľko typov 3D skenerov, ktorými disponuje VC ŽU.