SKEN

Aktuality

AIR TRITIA: Na konferencii sa predstavili českí, slovenskí a poľskí odborníci na znečistenie ovzdušia.

Dňa 17/10/2017 sa v sídle  Hlavného banského inštitútu v Katoviciach konala otváracia konferencia projektu. Popri odborníkoch na oblasť znečisťovania ovzdušia sa na nej zúčastnili aj tzv. stakeholderi. Slovensko okrem Žilinskej univerzity reprezentovali zamestnanci mesta Žilina, Odboru starostlivosti o životné prostredie Žilinského samosprávneho kraja a Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Žiline. Jednotliví projektoví partneri predstavili projektové aktivity, ktorým sa budú venovať počas implementácie projektu a tiež problematiku znečistenia ovzdušia. Predstavitelia verejnej správy popísali svoje problémy so znečistením ovzdušia a očakávania ohľadom projektu AIR TRITIA. Viac informácií o projekte nájdete v sekcii Tlačové správy: http://vyskumnecentrum.sk/tlacove_centrum/tlacove_spravy

cal14. 11. 2017

Pomáhame malým a stredným podnikom (MaSP) v oblasti 3D tlače a kruhovej ekonomiky

Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline implementuje spolu s projektovými partnermi z Českej republiky, Poľska a Talianska projekt AMICE zameraný na podporu pokročilých výrobných technológií, konkrétne 3 D tlače a tiež kruhovej ekonomiky v strednej Európe.

Si MaSP a chýbajú Ti potrebné znalosti a finančné zdroje pre vstup do tohto segmentu výroby?

Výskumné centrum pripraví spolu s partnermi aj pre Teba znalostné úložisko, kde nájdeš nielen potrebné informácie o najnovších technológiách, ale i kontakty na expertov a sekciu, kde budeš môcť podať svoje požiadavky na partnerstvo. Procesnú alebo produktovú inováciu si budeš môcť vyskúšať priamo na jednom z demonštračných miest. V prípade záujmu o zapojenie sa do projektu alebo jednoducho len o ďalšie informácie neváhaj kontaktovať: zlatica.skakalova@rc.uniza.sk.

Web projektu nájdeš: TU.

cal11. 09. 2017

POMÁHAME ZNIŽOVAŤ ZNEČISTENIE OVZDUŠIA

Výskumné centrum sa zapojilo do projektu, ktorého cieľom je pomáhať mestám a samosprávam pri znižovaní znečistenia ovzdušia. Vychádza zo základného predpokladu, že znečistenie ovzdušia nepozná štátne hranice. Preto sa na projekte podieľajú subjekty z tzv. Tritia regiónu (Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj, Opolské a Sliezske vojvodstvo). Celkový rozpočet projektu je 2 576 623 EUR a je podporený programom Interreg Central Europe financovaným Európskym fondom pre regionálny rozvoj (ERDF). Implementácia projektu sa začala v júni 2017 a potrvá 3 roky.

Výstupy z neho (informačný a výstražný systém) dodajú mestám a krajom informácie a podklady pre ich strategické rozhodnutia zamerané na zlepšenie kvality ovzdušia. Viac informácií o projekte nájdete v sekcii Tlačové správy: http://vyskumnecentrum.sk/tlacove_centrum/tlacove_spravy.

cal27. 07. 2017

Pomáhame aj deťom na základných a stredných školách

Na Výskumnom centre podporujeme aj detičky zo základných škôl, pretože veríme, že táto investícia sa nám v budúcnosti stonásobne vráti, možno aj v podobe výnimočných výskumníkov 

25.4. sme podporili tím iKid na ZŠ Dilonga v Trstenej. iKid je projekt pre deti zo základných škôl, ktorý sa zameriava na rozvoj podnikateľských zručností zážitkovou formou a tým prispieva k ich kreativite a inovatívnosti.

Sme otvorení podpore študentov všetkých vekových kategórií. Zapájame sa do podpory vo forme mentoringu, sme porotcami v súťažiach, prípadne pomáhame aj inými formami. Budúci rok pomôžeme pri organizácii celoslovenského kola Stredoškolskej odbornej činnosti a preberieme tak štafetu po Banskej Bystrici.

Máte nejaký unikátny školský projekt/súťaž a chcete, aby sme Vám pomohli? Napíšte nám.

cal03. 05. 2017
Fotogaléria
(2 fotografií)


 

Finančná gramotnosť

Máj je síce lásky čas, ale u nás na centre sa bude niesť aj v duchu zvyšovania finančnej gramotnosti. Chystáme 4 prednášky, ktoré Vám pomôžu pochopiť svet účtovníctva, cenotvorby, financovania/investícií ako aj modelov zarábania na Vašich podnikateľských nápadoch. Už budúci týždeň Vám prezradíme viac, tak nezabudnite sledovať náš Facebookový profil: https://www.facebook.com/vyskumnecentrum/?fref=ts.

cal03. 05. 2017