SKEN

Zariadenia

Projekty

Senzorický systém na monitorovanie environmentálnych parametrov

On-line monitorovací systém sledovania zmeny teploty vozovky pre prediktívne určenie možnosti namŕzania v zimnom období. Súčasťou inštalácie je 11 teplomerov, Prvých 6 je umiestnených približne 2 až 3 cm pod povrchom asfaltu - horizontálny smer. Ďalších 5 je umiestnených pri vozovke, od 10 do 100cm pod povrchom - vertikálny smer.

p Zodpovedný: Ing. Juraj Ďuďák, PhD.

pySimEd - univerzálny framework pre vizuálne programovanie

pySimEd je program pre tvorbu matematických modelov a simulácií so širokým využitím – od tvorby modelov v rámci výskumných aktivít, riadenia experimentov, zberu a spracovania dát až po podporu názorných demonštrácií v rámci vyučovania matematiky, fyziky a odborných predmetov vrátane tvorby samostatných školských pokusov a experimentov v robotike a mechatronike.

p Zodpovedný: RNDr. Peter Fabo, PhD.