SKEN

Tlačové centrum

05/2013
Ďalší vedecký park a výskumný ústav vyrastú v Žiline

21. 05. 2013, Zdroj: MŠVVaŠ, Michal Kaliňák