SKEN

Tlačové centrum

04/2014
Odborná konferencia RESEARCH FORUM 2014

14. 04. 2014, Zdroj: Ing. Balogová

IRR 2014 – Dni nápadov a inovácií

01. 04. 2014, Zdroj: Inovačný portál Žilinského regiónu