SKEN

Tlačové centrum

05/2014
RESEARCH FORUM 2014

22. 05. 2014, Zdroj: Inovačný portál Žilinského regiónu

Techniku bez človeka si neviem predstaviť

10. 05. 2014, Zdroj: Spravodajca ŽU, Slavka Pitoňáková