SKEN

Tlačové centrum

07/2014
Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum

09. 07. 2014, Zdroj: ŽUŽO, Nikola Ďuricová