SKEN

Tlačové centrum

02/2015
Research forum 2015

28. 02. 2015, Zdroj: NPC, CVTI SR

Prezentácia činnosti Výskumného centra ŽU v Žiline

12. 02. 2015, Zdroj: Rádio Regina BB