SKEN

Tlačové centrum

03/2015
TA3 - Trochu inak z 27. marca

29. 03. 2015, Zdroj: TA3

Kto bude ďalšou hviezdou na nebi startupov? RESEARCH STAR #2

11. 03. 2015, Zdroj: Inovačný portál Žilinského regiónu

Ortodoxný pythonista

11. 03. 2015, Zdroj: Veda na dosah, Slávka Pitoňáková

„Pythonista“ povýšil dokonalú znalosť Pythonu na najvyššiu métu poznania

05. 03. 2015, Zdroj: Spravodajca ŽU, Slavka Pitoňáková

Aktívne na pasívne domy

01. 03. 2015, Zdroj: TECHBOX 3-4/2015