SKEN


Výstupy

iné výstupy (úžitkové vzory, patenty, rámcové dohody o spolupráci)

Rámcové dohody o spolupráci

  • KINEX BEARINGS, a.s., účinná od 30.10.2013
  • Asociácia českých a slovenských zinkoven, účinná od 29.4.2014
  • BOST, a.s., účinná od 29.8.2014
  • Intech Slovakia, s.r.o., účinná od 12.9.2014
  • Prvá zváračská, a.s., účinná od 18.9.2014
  • Staton, s.r.o. Turany, účinná od 26.7.2016