SKEN

Aktuality

Aktuálne z projektu CHANGE

Implementácia projektu začala v máji 2018. Bolo vykonané mapovanie stakeholderov (zúčastnené strany), ktorí budú pravidelne informovaní o priebehu projektu a pozývaní na národné workshopy.

„Aké je zastúpenie žien na univerzite v administratívnych pozíciách, na vedúcich pozíciách?  Koľko máme žien výskumníčok a aký flexibilný zamestnávateľ je UNIZA z hľadiska pracovného času?“

Tieto i ďalšie otázky sme sa snažili zodpovedať prostredníctvom uskutočnenej kvantitatívnej analýzy. Keďže iba čísla samotné nedokážu v postačujúcej miere ilustrovať reálny stav, kvantitatívny prieskum bude doplnený o prieskum kvalitatívny. Už boli zrealizované prvé zo série asi dvadsiatich rozhovorov so zamestnancami na rôznych pracovných pozíciách. Pýtali sme sa ich a budeme sa pýtať či sa stretli s rodovou diskrimináciou, na ich očakávania vzhľadom na CHANGE, a pod.

cal27. 08. 2018