SKEN

Aktuality

AMiCE projekt bol odprezentovaný na medzinárodných konferenciách

Projekt AMiCE je v súčasnosti zameraný na vývoj e-platformy, vďaka ktorej budú mať relevantné zainteresované subjekty možnosť získať informácie o 3D tlači a kruhovej ekonomike, výzvach súvisiacich s pokročilými technológiami a kruhovou ekonomikou, podporných schémach, schémach financovania, atď. V súčasnosti sa chystá projektové stretnutie v Janove, v Taliansku, kde sa dopracuje tzv. Foresight štúdia, kde sa kriticky zhodnocuje budúci rozvoj v oblasti 3D tlače a kruhovej ekonomiky na Slovensku, ako aj v ďalších partnerských krajinách. Výskumníci z projektu promovali v auguste a septembri aktivity a výstupy projektu aj na medzinárodných konferenciách, ako je 13th International Conference on Knowledge Management in Organizations a The 59th International Conference of Machine Design Departments.

cal10. 09. 2018