SKEN

Aktuality

AMiCE projektové stretnutie k znalostnej platforme

Pomáhame zlepšiť kooperáciu malých a stredných podnikov (MSP) a výskumných inštitúcií v oblasti 3D tlače a kruhovej ekonomiky

Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline implementuje spolu s projektovými partnermi z Českej republiky, Poľska, Španielska, Nemecka a Talianska projekt AMICE zameraný na podporu pokročilých výrobných technológií, konkrétne 3D tlače a tiež kruhovej ekonomiky v strednej Európe.

V rámci projektu boli uskutočnené dve projektové stretnutia v júni a júli, kde sa riešili otázky zlepšenia spolupráce MSP a výskumných inštitúcii v predmetných oblastiach.

Jedným z výstupov, ktorý by mal prispieť k lepšej spolupráci, je znalostná platforma, kde MSP nájdu potrebné informácie o najnovších technológiách, ale i kontakty na expertov a zoznamy laboratórií, ktoré disponujú rôznymi technológiami 3D tlače. Okrem toho budú na platforme dostupné aj podporné schémy a výzvy na projekty, do ktorých sa MSP môžu zapojiť.

Procesnú alebo produktovú inováciu si MSP budú môcť vyskúšať priamo na jednom z demonštračných miest. Školenia budú prebiehať v roku 2020, ale už teraz pracujeme na ich koncepte. Ak máte nápady, čo zahrnúť do školení, aby boli pre Vás čo najviac zaujímavé, neváhajte nám napísať.

V prípade záujmu o zapojenie sa do projektu alebo jednoducho len o ďalšie informácie kontaktujte: anna.zavodska@rc.uniza.sk.

Web projektu nájdeš: TU.

cal05. 07. 2018