SKEN

Aktuality

Deň zdravého ovzdušia na Žilinskej univerzite v Žiline

V sobotu, 28. septembra 2019 sa v areáli ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE, VEĽKÝ DIEL uskutoční  Deň zdravého ovzdušia. Mottom podujatia bude: „Čo ja môžem urobiť pre zlepšenie ovzdušia vo svojom okolí.“. Deti, študenti a aj dospelí si môžu vo vedomostnom teste overiť svoje znalosti z oblasti znečistenia ovzdušia. Účastníci, ktorí sa zapoja do vedomostného kvízu, budú odmenení propagačnými predmetmi  a dostanú aj malé občerstvenie.

Podujatie sa uskutoční v rámci projektu AIR TRITIA - JEDNOTNÝ PRÍSTUP K SYSTÉMU RIADENIA ZNEČISTENIA OVZDUŠIA PRE FUNKČNÉ MESTSKÉ OBLASTI V REGIÓNE TRITIA, ktorý je financovaný programom Interreg CENTRAL EUROPE.

 

cal19. 09. 2019

Fotogaléria
(1 fotografií)