SKEN

Aktuality

Obehové hospodárstvo

V rámci projektu AMiCE sa zaoberáme aj obehovým hospodárstvom. Táto téma bola doposiaľ na Slovensku nová a preto sa ňou zainteresovaní zaoberali len okrajovo. V súčasnosti však nastala veľká zmena a táto téma sa čoraz viac skloňuje v médiách aj dokumentoch, ktoré sú tvorené ministerstvami a štátnymi agentúrami.

Ministerstvo životného prostredia spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia vytvorili publikáciu s názvom Obehové hospodárstvo, budúcnosť rozvoja Slovenska (http://online.fliphtml5.com/rtvb/axkz/#p=1). Táto publikácia vysvetľuje prechod od lineárneho hospodárstva k obehovému, prezentuje príklady dobrej praxe, rozhovory s odborníkmi ako aj trendy a výzvy v prechode k obehovému hospodárstvu.

To, že Európska únia aj členské štáty prijali rôzne opatrenia k zamedzeniu tvorby odpadov sme si mohli všimnúť, pretože sa priamo dotýkajú nášho každodenného života, napr. v obmedzeniach igelitových tašiek v obchodných reťazcoch a ich povinným spoplatňovaním.

Aké ďalšie obmedzenia nás čakajú? V oblasti obehového hospodárstva sa môžeme tešiť na tlak na recykláciu a znovu používanie materiálov vo výrobe. Všetko, čo sa dá znova použiť, by nemalo byť vyhodené ako odpad, ale znovu použité vo výrobe nových produktov. Začnú sa podporovať projekty, ktoré sa budú správať na základe princípov obehového hospodárstva.

Jednému z takýchto projektov sa venuje aj náš kolega, ktorý píše komplexný výskumný projekt zameraný na batérie do elektromobilov, ich predlžovanie životnosti, recykláciu, či tzv. second life, kedy výskumníci definujú potenciál použitých batérií v elektromobiloch a navrhnú, ako by sa im dal „vdýchnuť druhý život“. Tešíme sa na výsledky, ktoré výskumníci v tejto oblasti dosiahnu, nakoľko takýto posun výrazne ovplyvní nielen naše životy, ale najmä naše životné prostredie.

cal20. 06. 2019