SKEN

Aktuality

RNDr. Peter Fabo, PhD: Aplikácia PSE (verejná prednáška)

Prednáška „Využitie aplikácie PSE (python &simulator & editor) pri modelovaní a simuláciách vo vede, technike a priemysle

Prednáška p. RNDr. Petra Faba, PhD. ohľadom využitia aplikácie PSE pre potreby interaktívneho riadenia laboratórnych experimentov so zberom a spracovaním dát, zabezpečenie prototyping-u riadiacich systémov so zameraním na robotiku a z toho vyvodené aplikačné smery v technike a priemysle je určená pre širokú odbornú i laickú verejnosť, ktorá sa o danú tému zaujíma. Bližšie informácie na http://vyskumnecentrum.sk/podujatia.

Dátum konania: 28.01.2015