SKEN

Aktuality

Výskumné centrum sa aktívne zapája do výziev zameraných na podporu výskumu, vývoja a zavádzanie inovácií

Výskumné centrum sa aktívne zapája do výziev zameraných na podporu výskumu, vývoja a zavádzanie inovácií. Ide najmä o výzvy cez Ministerstvo hospodárstva SR, kde pôsobí Výskumné centrum ako výskumný partner v šiestich projektoch zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. V rámci výziev cez Výskumnú agentúru SR aktívne participujeme na príprave viacerých projektov v rámci dlhodobého strategického výskumu pre oblasť priemyslu, dopravných prostriedkov či IKT.

cal20. 08. 2018