SKEN
...Research for people
Výskumné a vývojové aktivity Žilinskej univerzity v Žiline pre Priemysel 21. storočia v oblasti materiálov a nanotechnológií

            integrovana infrastruktura  

Viac informácií go