SKEN
...Research for people

Projekty riešené na Výskumnom centre Žilinskej univerzity v Žiline sú podporené aj prostredníctom financovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

vyskum a inovacie

Kód ITMS / ITMS2014+

Aktuálne riešené projekty podporené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja