SKEN


Výstupy

Hlavným poslaním Výskumného centra ŽU je robiť výskum pre ľudí. To znamená prinášať nové poznatky využiteľné nielen v základnom, ale aj v aplikovanom výskume a samozrejme aj priamo v praxi. Naše výstupy je možné rozdeliť do dvoch základných skupín: