Department of Sensor Systems

The Department of Sensor Systems is involved in designing, verifying, and integrating sensors as a core element of many areas, such as IoT and IIOT solutions and use in Industry 4.0 applications.

Members

Doc. Ing. Gabriel Gašpar, PhD.

Doc. Ing. Juraj Ďuďák, PhD.

prof. Dr.-Ing. habil. Peter Husár

Ing. Lenka Mikulová, PhD.

Ing. Martin Skovajsa

Ing. Lukáš Ďuriš

Ing. Roman Budjač

Výskumná činnosť

Almost all modern devices use sensors to some extent, without which they would be unable to provide the activity for which they are designed. It applies to devices ranging from the smallest in wearable electronics and medical solutions through the consumer area to applications in industrial deployments. Each area has specific characteristics that need to be considered in the solution design process.

Naše oddelenie má skúsenosti s riešeniami z viacerých týchto oblastí, pričom sa zaoberáme najmä:

• Zdravotnícke aplikácie senzorických systémov využívajú senzory na získavanie a spracovanie dát z ľudského tela alebo jeho okolia. Tieto aplikácie majú široké využitie v zdravotníckom sektore a pomáhajú monitorovať, diagnostikovať a spravovať zdravotné stavy, vďaka čomu je možné získavať real-time informácie, čo umožňuje lepšiu starostlivosť o pacientov a poskytuje im možnosť monitorovať svoje zdravie z pohodlia domova.

• Priemyselné aplikácie senzorických systémov zahŕňajú využitie senzorov v rôznych odvetviach priemyslu na zber údajov, monitorovanie procesov a riadenie zariadení. Senzory môžu merať rôzne fyzikálne veličiny, ako teplota, tlak, vlhkosť, vibrácie, alebo chemické zloženie. Tieto systémy sa často integrujú do automatizovaných procesov, čo zvyšuje efektivitu, presnosť a bezpečnosť výroby. S pomocou senzorov je možné identifikovať problémy, predvídať poruchy a optimalizovať prevádzku priemyselných zariadení. Takéto aplikácie prispievajú k zlepšeniu celkovej výkonnosti a účinnosti v priemyselných odvetviach.

• Implementácii vnorených senzorických systémov s použitím smart technológií ako sú mikrokontroléry a komunikačné rozhrania. Mikrokontroléry v senzorických systémoch slúžia na riadenie a spracovanie dát z rôznych senzorov. Umožňujú spracovanie a analýzu dát priamo na mieste, kde sú získavané. Vďaka nim sa zvyšuje efektívnosť, rýchlosť a presnosť senzorických systémov. Vhodným výberom komunikačného rozhrania dokážeme riešenie integrovať do rôznych sieťových infraštruktúr ako je štandard IEEE 802.11, Bluetooth, LoRa a iné.