Oddelenie senzorických systémov

Oddelenie senzorických systémov sa zaoberá návrhom, overením a integráciou senzorov ako základných prvok mnohých oblastí, ako sú IoT a IIOT riešenia a použitie v oblasti Industry 4.0 aplikácií.

Členovia

Doc. Ing. Gabriel Gašpar, PhD.

Doc. Ing. Juraj Ďuďák, PhD.

prof. Dr.-Ing. habil. Peter Husár

Ing. Lenka Mikulová, PhD.

Ing. Martin Skovajsa

Ing. Lukáš Ďuriš

Ing. Roman Budjač

Výskumná činnosť

Takmer všetky moderné zariadenia v určitej miere využívajú senzory, bez ktorých by nedokázali zabezpečovať činnosť pre ktorú sú určené. Týka sa to zariadení od najmenších v oblasti nositeľnej elektroniky a medicínskych riešení, cez spotrebiteľskú oblasť až po aplikácie v priemyselnom nasadení. Každá z týchto oblastí má svoje špecifické vlastnosti, ktoré je v procese návrhu riešenia potrebné zohľadniť.

Naše oddelenie má skúsenosti s riešeniami z viacerých týchto oblastí, pričom sa zaoberáme najmä:

• Zdravotnícke aplikácie senzorických systémov využívajú senzory na získavanie a spracovanie dát z ľudského tela alebo jeho okolia. Tieto aplikácie majú široké využitie v zdravotníckom sektore a pomáhajú monitorovať, diagnostikovať a spravovať zdravotné stavy, vďaka čomu je možné získavať real-time informácie, čo umožňuje lepšiu starostlivosť o pacientov a poskytuje im možnosť monitorovať svoje zdravie z pohodlia domova.

• Priemyselné aplikácie senzorických systémov zahŕňajú využitie senzorov v rôznych odvetviach priemyslu na zber údajov, monitorovanie procesov a riadenie zariadení. Senzory môžu merať rôzne fyzikálne veličiny, ako teplota, tlak, vlhkosť, vibrácie, alebo chemické zloženie. Tieto systémy sa často integrujú do automatizovaných procesov, čo zvyšuje efektivitu, presnosť a bezpečnosť výroby. S pomocou senzorov je možné identifikovať problémy, predvídať poruchy a optimalizovať prevádzku priemyselných zariadení. Takéto aplikácie prispievajú k zlepšeniu celkovej výkonnosti a účinnosti v priemyselných odvetviach.

• Implementácii vnorených senzorických systémov s použitím smart technológií ako sú mikrokontroléry a komunikačné rozhrania. Mikrokontroléry v senzorických systémoch slúžia na riadenie a spracovanie dát z rôznych senzorov. Umožňujú spracovanie a analýzu dát priamo na mieste, kde sú získavané. Vďaka nim sa zvyšuje efektívnosť, rýchlosť a presnosť senzorických systémov. Vhodným výberom komunikačného rozhrania dokážeme riešenie integrovať do rôznych sieťových infraštruktúr ako je štandard IEEE 802.11, Bluetooth, LoRa a iné.