Laboratory for Mechanical and Corrosion Testing

Head of laboratory: Ing. Daniel Kajánek, PhD.

Room: VC 0.15

The laboratory is aimed for evaluation of monotonic mechanical properties and corrosion resistance of structural materials.

Pre hodnotenie mechanických vlastností v ťahu a tlaku je laboratórium vybavené trhacím strojom Instron 5985 tensile tester with the maximal load capacity of 20 kN.

Hodnotenie koróznej odolnosti materiálov (prípadne celých konštrukčných celkov) v prostredí chloridov je realizované s využitím koróznej komory Vötsch VSC KWT 1000. Uvedená programovateľná korózna komora umožňuje simuláciu rôznych teplotných cyklov, vlhkosti prostredia a prostredí s rôznym obsahom chloridov podľa príslušných noriem.

The laboratory is also equipped with climatic chamber Vötsch VC3, which enables exposure of materials to temperatures in the range of -45 °C to +180 °C, while simulating various levels of air humidity.