Laboratórium mechanických a koróznych skúšok

Vedúci laboratória: Ing. Daniel Kajánek, PhD.

Miestnosť: VC 0.15

Laboratórium je zamerané na hodnotenie základných mechanických vlastností a koróznej odolnosti konštrukčných materiálov.

Pre hodnotenie mechanických vlastností v ťahu a tlaku je laboratórium vybavené trhacím strojom Instron 5985 s maximálnym zaťažením 20 kN.

Hodnotenie koróznej odolnosti materiálov (prípadne celých konštrukčných celkov) v prostredí chloridov je realizované s využitím koróznej komory Vötsch VSC KWT 1000. Uvedená programovateľná korózna komora umožňuje simuláciu rôznych teplotných cyklov, vlhkosti prostredia a prostredí s rôznym obsahom chloridov podľa príslušných noriem.

Laboratórium je vybavené taktiež klimatickou komorou Vötsch VC3, ktorá umožňuje expozíciu materiálov teplotám v rozsahu od -45 °C do +180 °C pri simulovaní rôzneho stupňa atmosférickej vlhkosti.