Laboratórium výskumu zdrojov tepla

Vedúci laboratória: Ing. Peter Hrabovský, PhD.

Miestnosť: VC 1.18

Laboratórium je zamerané na hodnotenie chemického zloženia palív využívaných v zdrojch tepla a výsledných produktov horenia.

Pre stanovenie chemického zloženia obsahu látok vo vzorke je laborórium vybavené plynovým chromatografom s hmotnostne spektroskopickým detektorom Shimadzu GCMS QP2010PLUS, iónovým chromatografom Thermo Dionex Aquion a UV/VIS spektrofotometrom Thermo Scientific Orion AquaMate 8000.

Súčasťou laboratória je taktiež zariadenie na čistenie vody Thermo Scientific Barnstead GenPure. Takto vyčistená voda dosahuje elektrický odpor až 18,2 MΩ a využíva sa pre prípravu vzoriek na následnú chemickú analýzu.