SKEN
...Výskum pre ľudí
research

3. Ročník odbornej konferencie organizovanej Výskumným centrom Žilinskej univerzity v Žiline

Termín: 11. - 12. 10. 2016
Miesto: Wellness Hotel Chopok

Viac informácií go