Vedecký inkubátor

Vedecký inkubátor je unikátnou organizačnou zložkou Výskumného centra UNIZA poskytujúcou priestor pre rozvoj začínajúcich výskumníkov, postdoktorandov, odborných zamestnancov a špičkových vedcov v rámci výskumu súvisiaceho s projektovou činnosťou, bez nutnosti priamej väzby na výskumné oddelenia Výskumného centra UNIZA. Umožňuje tak realizáciu nápadov a progresívneho výskumu nezávisle od hlavných vedných oblastí Výskumného centra UNIZA, avšak v súlade s doménami národnej stratégie inteligentnej špecializácie RIS3, vďaka čomu môžu v budúcnosti vzniknúť nové špičkové tímy a výskumné oddelenia.

Členovia

Ing. Štefan Šedivý, PhD.

Ing. Michal Veselovský

Ing. Ivan Sládek

Vira Tinkova, PhD.