Laboratóriá

Laboratórium fyzikálnej mikroskopie

Dátové centrum

Laboratórium 3D tlače

Laboratórium prípravy vzoriek

Laboratórium experimentálneho výskumu obalových konštrukcií budov

Laboratórium mechanických
a koróznych skúšok

Laboratórium povrchových úprav

Laboratórium elektrochemických skúšok

Laboratórium výskumu výmenníkov tepla

Laboratórium výskumu zdrojov tepla

Laboratórium analýzy palív

Laboratórium chemickej analýzy
a prípravy materiálov

Laboratórium monitorovania
fotovoltickej elektrárne