Vybavenie

ZariadenieLaboratórium
3D SLS Tlačiareň Sinterit Lisa ProLaboratórium rapid prototypingu (VC 0.13a)
Analyzátor Teploty Taviteľnosti Popola Leco AF 700Laboratórium analýzy palív (VC 1.19)
Drsnomer MarSurf PS10Laboratórium mikroskopie (VC 1.17)
Elektrický Odporový Tomograf v5r / P2+Laboratórium pre meranie výmenníkov tepla (VC 1.16)
Elektronické meracie a testovacie pracovisko s LCR METER/BRIDGE ROHDE SWARZ HM8118Laboratórium senzorických systémov (VC 3.04)
Elektrónový mikroskop Phenom XL G2Laboratórium fyzikálnej mikroskopie (VC 0.06)
Elementárny Analyzátor Paliva Leco CHN628 s Prídavným ModulomLaboratórium analýzy palív (VC 1.19)
Energiovo-disperzný röntgen fluorescenčný spectrometer – Thermo ARL QuantXLaboratórium povrchových úprav (VC 1.04)
FT902 FT Ponorný ChladičLaboratórium pre meranie výmenníkov tepla (VC 1.16)
Generátor priebehov Keysight 3350BLaboratórium senzorických systémov (VC 3.04)
ICP/OES spectrometer – Thermo iCAP 7600 DUOLaboratórium objemovej a povrchovej analýzy materiálov (VC 1.20)
Iónový chromatograf – Thermo Dionex AquionLaboratórium pre meranie zdrojov tepla (VC 1.18)
Korózna komora Vötsch VSC KWT 1000Laboratórium mechanických a koróznych skúšok (VC 0.15)
Laserový Konfokálny Mikroskop LSM 700Laboratórium mikroskopie (VC 1.17)
Metalografická píla PRESI Mecatome T215Laboratórium chemickej analýzy a prípravy materiálov (VC 1.20)
Metalografický mikroskop Leica DMi8Laboratórium mikroskopie (VC 1.17)
Mikrovlnný rozkladný system pre prípravu vzoriek na spektrálnu analýzu – CEM MARS 6Laboratórium objemovej a povrchovej analýzy materiálov (VC 1.20)
Mobilné laboratórium parametrov cestných komunikácií ochranných pásiem – New Roaddoctor survey van (RDSV)Mobilné laboratórium nachádzajúce sa mimo budovy Výskumného centra UNIZA
Mobilné laboratórium parametrov cestných komunikácií ochranných pásiem – Roaddoctor survey van (RDSV)Mobilné laboratórium nachádzajúce sa mimo budovy Výskumného centra UNIZA
Mobilné laboratórium parametrov cestných komunikácií ochranných pásiem – GSSI PaveScan RDM 2.0Mobilné laboratórium nachádzajúce sa mimo budovy Výskumného centra UNIZA
Mobilné laboratórium parametrov cestných komunikácií ochranných pásiem – GSSI BridgeScanMobilné laboratórium nachádzajúce sa mimo budovy Výskumného centra UNIZA
Mobilné laboratórium parametrov cestných komunikácií ochranných pásiem – deflektometer FWD KUAB 50Mobilné laboratórium nachádzajúce sa mimo budovy Výskumného centra UNIZA
Mobilné Laboratórium Parametrov Cestných Komunkácií Ochranných Pásiem – Mobilný 3D skenovací system LidarettoLaboratórium 3D tlače (VC 0.13a)
Nanoscan SMPS Nanoparticle Sizer 3910Laboratórium pre meranie výmenníkov tepla (VC 1.16)
Osciloskop Keysight DSOX2024ALaboratórium senzorických systémov (VC 3.04)
Plynový chromatograf s hmotnostne spektroskopickým detektorom – SHIMADZU GCMS QP2010PLUSLaboratórium pre meranie zdrojov tepla (VC 1.18)
Potenciostat Biologic SP-300Laboratórium elektrochemických skúšok (VC 1.15)
Potenciostaty Biologic VSP-300Laboratórium elektrochemických skúšok (VC 1.15)
Prenosný multifunkčný ultrazvukový prietokomer FLUXUS F601Laboratórium pre meranie výmenníkov tepla (VC 1.16)
Prvkový analyzátor C-H-N-S-O – Thermo Scientific FLASH 2000 CHNS/OLaboratórium analýzy palív (VC 1.19)
Pulzný laser P-Laser QFC-100Laboratórium prípravy vzoriek (VC 0.13C)
Röntgenový Difraktometer ARL Equinox 100Laboratórium röntgenovej difrakcie (VC 0.13b)
Röntgenový Difraktometer Proto iXRDLaboratórium röntgenovej difrakcie (VC 0.13b)
SINTERIT PHS – stanica na manipuláciu s tlačovým materiálomLaboratórium rapid prototypingu (VC 0.13a)
Sinterit Pieskovačka SLSLaboratórium rapid prototypingu (VC 0.13a)
Stereomikroskop Leica M205Laboratórium mikroskopie (VC 1.17)
Stereomikroskop Leica S9iLaboratórium mikroskopie (VC 1.17)
Systém na meranie dioxínov a furánovLaboratórium zdrojov tepla (BI.006)
Systém pre čistenie kyselín – BSB-939-IR, BerghofLaboratórium objemovej a povrchovej analýzy materiálov (VC 1.20)
Systém pre čistenie vody – Thermo Scientific Barnstead GenPureLaboratórium pre meranie zdrojov tepla (VC 1.18)
Teplotná a klimatická komora Vötsch VC3Laboratórium mechanických a koróznych skúšok (VC 0.15)
Termogravimetrický Analyzátor LECO TGA 701Laboratórium analýzy palív (VC 1.19)
Trhačka Instron 5985Laboratórium mechanických a koróznych skúšok (VC 0.15)
Trojitý výstupný napájací zdroj Keysight E36312ALaboratórium senzorických systémov (VC 3.04)
UV/VIS spektrofotometer – Thermo Scientific Orion AquaMate 8000Laboratórium pre meranie zdrojov tepla (VC 1.18)
Zariadenie na meranie kontaktného uhla SITA SurfaSpectorLaboratórium mikroskopie (VC 1.17)
Zariadenie Pre Meranie Parametrov Tepelnej Pohody ComfortsenseLaboratórium pre meranie výmenníkov tepla (VC 1.16)