SKEN
...Výskum pre ľudí

Projekty riešené na Výskumnom centre Žilinskej univerzity v Žiline sú podporené aj prostredníctom financovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

vyskum a inovacie