Dátové centrum

Dátové centrum Výskumného centra UNIZA je určené pre pre spracovanie, správu, poskytovanie a riadenie veľkokapacitných výskumných setov. Slúži na dynamické prideľovanie dátových kapacít počas výskumu, tvorby a spracovania dataset objektov, riadenie životného cyklu dataset objektov od rapid storage capacity počas výskumu až po long-term archiving.