Laboratórium elektrochemických skúšok

Vedúci laboratória: Ing. Daniel Kajánek, PhD.

Miestnosť: VC 1.15

Laboratórium slúži pre pokročilé hodnotenie elektrochemických charakteristík konštrukčných materiálov metódami EIS, OCP, PD, CPP, PEIS, GEIS a VASP. Za týmto účelom je vybavené dvoma potenciostatmi Biologic VSP-300 so šiestimi nezávislými kanálmi. Pre možnosť realizácie meraní priamo v teréne je laboratórium vybavené mobilným potenciostatom Biologic SP-300 s dvoma nezávislými kanálmi. Merania pri zvýšených alebo znížených teplotách je možné vykonávať vďaka dvom termostatom, ktoré umožňujú prácu pri teplotách od 10 °C do 90 °C.