Laboratórium fyzikálnej mikroskopie

Vedúci laboratória: Ing. Libor Trško, PhD.

Miestnosť: VC 0.06

Laboratórium je zamerané na hodnotenie povrchových, mikroštruktúrnych, chemických a elektrochemických charakteristík konštrukčných materiálov.

Pre hodnotenie povrchových, mikroštruktúrnych a chemických charakteristík konštrukčných materiálov je laboratórium vybavené skenovacím elektrónovým mikroskopom Phenom XL G2, ktorý je vybavený EDX analyzátorom pre určovanie lokálneho chemického zloženia materiálu. V prípade nevodivých vzoriek je laboratórium tatiež vybavené deponovačkou zlata alebo amorfného uhlíka.

Laboratórium je taktiež vybavené modulárnym systémom pre hodnotenie elektrochemických charakteristík vo vysokom rozlíšení Biologic M470. Slúži pre pokročilé korózne skúšky, hodnotenie lokálnych elektrochemických charakteristík, hodnotenie zmien v mikroštruktúre, tok cez membrány a pod.