Laboratórium mikroskopie

Vedúci laboratória: Ing. Zuzana Florková, PhD.

Miestnosť: VC 1.17

Laboratórium je zamerané na hodnotenie povrchových a mikroštruktúrnych charakteristík konštrukčných materiálov.

Pre hodnotenie povrchových charakteristík konštrukčných materiálov je laboratórium vybavené základným stereomikroskopom Leica S9i a stereomikroskopom Leica M205 s plnou motorizáciou umožňujúcou panoramatické snímanie povrchov a taktiež motorizovanou vertikálnou osou pre fotografovanie s rozšírenou hĺbkou ostrosti.

Pre hodnotenie povrchových textúr je laboratórium vybavené laserovým konfokálnym mikroskopom Zeiss LSM 700.

Hodnotenie mikroštruktúry kovových materiálov je zabezpečované pomocou svetelného metalografického mikroskopu Leica DMi8 s plnou motorizáciou pre panoramatické snímkovanie a rozšírenú hĺbku ostrosti. Mikroskop je taktiež vybavený tmavým poľom a modulmi pre pozorovanie v polarizovanom svetle.

Laboratórium je taktiež vybavené drsnomerom MarSurf PS10 a zariadením pre hodnotenie zmáčavosti povrchov SITA SurfaSpector.