Laboratórium monitorovaniafotovoltickej elektrárne

Vedúci laboratória: Ing. Pavol Belány, PhD.

Miestnosť: VC 2.16

Systém pre monitorovanie fotovoltickej elektrárne je vybavený zariadeniami umožňujúcimi sledovať a následne vyhodnocovať údaje charakterizujúce prevádzku fotovoltickej elektrárne pri rôznych meteorologických podmienkach. K zberu dát slúžia predovšetkým zlučovacie skrinky umožňujúce dosahovať aktuálne maximálny vyrábaný výkon v jednotlivých fotovoltických paneloch a laboratórny rozvádzač s integrovaným monitorovacím systémom stavu akumulátorov. Údaje o aktuálnom počasí sa zbierajú pomocou meteorologickej stanice umiestnenej na streche budovy Výskumného centra UNIZA. V prípade potreby je možné ďalšie dáta získavať pomocou real-time kontroléra typu NI CompactRIO.