Laboratórium povrchových úprav

Vedúci laboratória: Ing. Daniel Kajánek, PhD.

Miestnosť: VC 1.04

Laboratórium je zamerané na prípravu povrchových vrstiev metódou Plazmovej Elektrolytickej Oxidácie na horčíkových zliatinách. Proces povrchovej úpravy sa realizuje na unikátnom zariadení skonštruovaným priamo na pracovisku Výskumného centra UNIZA.

Pre nedeštruktívne hodnotenie chemického zloženia konštrukčných materiálov a vytvorených povrchových vrstiev je laboratórium vybavené Energiovo-disperzným röntgenovým fluorescenčným spektrometrom Thermo ARL QuantX.