Laboratórium 3D tlače

Vedúci laboratória: doc. Ing. Gabriel Gašpar, PhD.

Miestnosť: VC 0.13a

Laboratórium je zamerané návrh a výrobu prototypov z polymérnych materiálov metódou Selective Laser Sintering.

Samotná 3d tlač je realizovaná zariadením Sinterit LISA PRO, ktoré je určené pre tlač z práškových materiálov Flexa Grey, Flexa Soft (TPU), PA11 a PA12. Pre rozšírenie palety možných tlačových materiálov zariadenie umožňuje tlač aj v ochrannej atmosfére dusíka.

Pracovisko je taktiež vybavené stanicou Sinterit PHS určenou na spracovanie a recykláciu použitého tlačového materiálu. Finálne čistenie vytlačených prototypov je realizované pomocou pieskovačky Sinterit SLS.