Laboratórium chemickej analýzy a prípravy materiálov

Vedúci laboratória: Ing. Daniel Kajánek, PhD.

Miestnosť: VC 1.20

Laboratórium je zamerané na analýzu a kvantifikáciu stopových prvkov v kvapalných aj pevných vzorkách. Laboratórium taktiež disponuje sústavou zariadení pre metalografickú prípravu vzoriek z konštrukčných materiálov za účelom hodnotenia ich mikroštruktúry.

Pre hodnotenie chemického zloženia v rátane určovania obsahu stopových prvkov je laboratórium vybavené Optickým Emisným Spektroskopom s Indukčne Viazanou Plazmou Thermo iCAP 7600 DUO spolu s rozkladným systémom umožňujúcim prípravu organických a anorganických vzoriek CEM MARS 6. Laboratórium je taktiež doplnené zariadením pre výrobu ultračistých kyselín BSB 939 IR, ktoré sú nevyhnutné na použitie pri ultrastopových analýzach.

Metalografická prípravovňa disponuje metalograifckou pilou Presi Mecatome T215, zalisovávačkou za tepla Presi Mecapress 3 a automatickou brúskou/leštičkou Presi Mecatec 250 SPC.

Mecapress 3

Mecatech 250 SPC